อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมืออุตสาหกรรม ราคาถูกที่ Champ Thai-Safety

 


ศูนย์รวมอุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนภัย ตู้ไฟอลามคอนโทรล สโมคตัวจับควัน ฮีสตัวจับความร้อน กริ่งสัญญาณ แมนวลสวิทซ์ ชุด BA หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ อุปกณ์เซฟตี้ ครบวงจร


จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องดับเพลิงทุกชนิดคุณภาพสูง จากโรงงานผลิตโดยตรงและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศยี่ห้อ SATURNรวมทั้งสายส่งน้ำดับเพลิงทนแรงดันสูงใช้งานราชการทั่วไป นำเข้าจากต่างประเทศ, หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดเป็นลำตรง ข้อต่อชนิดสวมเร็ว แบบมาตรฐาน, หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบหน้าจาน ชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงหรือปรับฝอยได้ 180 องศา, ข้อต่อชนิดสวมเร็ว หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงหรือปรับฝอย สำหรับใช้สวมปลายหัวฉีดข้อต่อชนิดเกลียว (ตัวเมีย), เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง, รองเท้าดับเพลิง, สายส่งน้ำดับเพลิง, ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว แบบมาตรฐานวัสดุทำด้วยทองเหลืองหรืออลูมิเนียมซึ่งถังดับเพลิงแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับประเภทเพลิงที่เกิดขึ้นเช่น เพลิงประเภท A คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ยางเป็นต้น,เพลิงประเภท B คือ เพลิงที่เกิดจากก๊าซของเหลวติดไฟ ไข และน้ำมันต่างๆ, เพลิงประเภท C คือ เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุที่